Клъстер Финансова група SIS


Професионализъм във всяка сделка

За нас

Нашата дейност

 • През далечната 1998г. ние стартирахме дейността си с първата компания в нашата група - ИП София Интернешънъл Секюритиз. Повече от 18г. след това и с още 6 фирми в семейството на SIS, ние станахме по-опитни, по-можещи, но със същия ентусиазъм и желание да бъдем максимално полезни за Вас и винаги да решаваме бързо и комплексно всеки финансов казус.
  Защо повече от 28 000 клиента избраха SIS?
  Защото сме независими! Защото сме единствените, които предлагат пълна гама от финансови услуги! Защото сме верен и стабилен партньор, на когото може да се разчита.

 • В нашата корпоративна ценностна система коректността към нашите клиенти, партньори и служители е на водещо място. В днешните времена на „малък шрифт“ , „скрити такси“ и „големи обещания“ ние се стремим да бъдем от начало до край открити, ясни и да говорим на разбираем за клиента език. Това е основата за изграждане на дългосрочно партньорство и завоюване на доверие. 

 • От 1998 на пазара. 7 компании. Повече от 30 експерта във всички финансови сфери. Лицензи и удостоверения от Комисия за финансов надзор, Българска Народна Банка, Комисия за защита на личните данни. Членства в 11 български и международни организации. 25 офиса в цялата страна. Над 25 000 клиента. 

Нашите фирми

запознайте се

 • Control Инвестиционен посредник

  Инвестиционен посредник СИС

  част от финансова група СИС

  ИП София Интернешънъл Секюритиз е водещ инвестиционен посредник в България по отношение сключени корпоративни сделки и реализирани обороти. Предлагаме посредничество при търговия с акции, облигации, валути и деривативни инструменти, както на Българска Фондова Борса, така и на световните валутни и капиталови пазари. Нашите анализи са достъпни за голям брой чуждестранни финансови институции чрез партньорите ни: Bloomberg, Reuters,  Capital IQ, The Markets.

  СИС има пълен лиценз за инвестиционен посредник, издаден от Комисията за финансов надзор. Компанията е член на Българска Фондова Борса, на Централен Депозитар и на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници.

 • Control Брокерс

  СИС Брокерс

  част от финансова група СИС

  СИС Брокерс е застрахователен брокер и е най-новият член на Финансова група SIS.  Компанията е лицензирана от Комисия за финансов надзор, съгласно Кодекса за застраховане в България. Предлагаме застраховки за индивидуални и корпоративни клиенти по всички застрахователни рискове, достъпни на българския пазар. При нас може да сключите застрахователни договори на МПС, имущество, здраве, живот, карго и всички видове отговорности.
  Застраховането през СИС Брокерс има редица предимства. Ние събираме оферти от всички застрахователи и Ви предлагаме най-добрата. Ние четем общите условия на застрахователните компании вместо Вас и Ви информираме за нещата, които са важни за Вас. Ние управляваме застрахователния договор, като Ви напомняме за предстоящи вноски и изтичащи полици. Ние сме Вашият представител пред застрахователното дружество, в случай на застрахователно събитие. 

 • Control Контрол

  СИС Контрол

  част от финансова група СИС

  СИС Контрол е компания специализирана в консултации в областта на проблемните кредити и събирането на вземания. Осигуряваме квалифицирана помощ както на кредитополучатели в затруднение, така и на фирми и кредитори, които не са в състояние да съберат вземанията си. Портфолиото от услуги включва: събиране и изкупуване на просрочени вземания, консултации по предоговаряне и преструктуриране на кредити, съдебно събиране на кредити.
  Разработихме първата в България платформа за търговия на вземания – www.cesia.bg, която среща на едно място купувачи и продавачи на дългове. Платформата е създадена така, че да помага на компании в управлението на техните вземания и цели да създаде обединен и прозрачен пазар в областта на междуфирмената задлъжнялост.

 • Control Кредит

  Сис Кредит

  част от финансова група СИС

  СИС Кредит е финансова институция, създадена през 2006г. Компанията е вписана в Регистъра на Българска Народна Банка по чл.3, ал.2 от Закона за кредитните институции и притежава сертификат от Комисията за защита на личните данни за администратор на лични данни. Ние предлагаме кредити и консултации за микро и малки предприятия, земеделски производители, физически лица и предприемачи, желаещи да стартират собствен бизнес. Основната ни цел е да подкрепяме създаването на нови работни места и развитието на Българската икономика.
  Стремим се да работим в съответствие с най-добрите европейски практики и международни стандарти за обслужване на клиенти. Членове сме на: Microfinance center (MFC) и на European Microfinance Network (EMN), също така подкрепяме и инициативата The Smart Campaign за поставяне на клиента на първо място в кредитирането.

   

 • Control СИС Европейско финансиране

  СИС Европейско финансиране

  част от финансова група СИС

  СИС Европейско финансиране е консултантска компания в сферата на развитие на проектни предложения по Европейски програми. Предлагаме съдействие на клиентите си през цялото време - от изготвянето на бизнес план до пълното усвояване на средствата за безвъзмездна финансова помощ, предоставяни от Структурните фондове на Европейския съюз, Националните Оперативни програми и/или по програмите за директно финансиране на ЕС.
  Наши клиенти са както представители на малкия и среден бизнес, така и общини, публични администрации и институции, физически лица и земеделски производители. Реализирали сме редица успешни проекти по всички финансиращи програми в различни сектори на бизнеса.

 • Control Залог

  Сис Залог

  част от финансова група СИС

  СИС Залог е заложна къща, която предоставя заеми срещу залог на движимо имущество. Компанията отговаря изцяло на изискванията на Наредба за дейността на заложните къщи и е регистрирана по Закона за защита на личните данни, което е гаранция за сигурността на клиентските данни. Предлагаме гъвкави индивидуални решения на финансовите проблеми на клиентите ни, като използваме максимално опростена процедура по олихвяване и погасяване на заема.
  СИС Залог е подходящо решение, когато търсите експресно финансиране за посрещане на текущи нужди. Нашият екип ще Ви предложи индивидуален подход и бърза алтернатива. Основните ни приоритети са сигурност, бързина и коректност.

 • Control Счетоводител БГ

  Счетоводител БГ

  част от финансова група СИС

  Счетоводител БГ е компания, предлагаща счетоводни услуги. При нас получавате професионално и персонално обслужване, висококачествени счетоводни услуги, одиторски услуги, юридически консултации, данъчи консултации, предоставяни от широк кръг експерти. Ние Ви осигуряваме моментален достъп до всякаква данъчна и финансова информация, която засяга дружеството Ви.

  Фирмите, които обслужваме, са специализарали в сферата на услугите. Основните ни клиенти са управляващи дружества, договорони фондове, инвестиционни посредници, кредитни институции, дружества със специална инвестиционна цел и др. фирми, занимаващи се с търговска дейност. 

 • Control Кооп

  СИС КООП

  партньор на Финансова група СИС

  СИС Кооп е земеделска кооперация, основана на принципите на взаимопомощ. Компанията е специализирана в определяне на нуждите и подпомагане на земеделци, животновъди и занаятчии. Предоставяме кредити за развитието на микро и малки земеделски стопанства. Допълнителните услуги, които предлагаме са: съдействие при изобра на торове, семена, земеделска техника, изграждането и управлението на ефективни ферми по Европейски модел, както и осигуряване на пазар за произведената продукция.
  Членуваме в Кофиндустрия България – организация с основна цел благоприятстване на икономическото сътрудничество между Италия и България. Наши партньори са: Българска асоциация на фермерите, Национален съюз на земеделските кооперации в България и Национална асоциация на етеричномаслените култури.

Актуално

КАКВО СЕ СЛУЧВА В МОМЕНТА

Клиентски профил

Открийте подходящите за Вас продукти

Контакти

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

гр. София
ул. "Г.С.Раковски" №140, ет.4

0896 333 222; 
02/980 16 19

info@sisbg.net

ПИШЕТЕ НИ

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Вашето съобщение беше изпратено.
Ще се свържем с Вас при първа възможност.


Изпрати запитване